Mökki + Puutarha = Totta? -hanke 2019

Mökki + Puutarha = Totta? oli Saariston Savotta ry:n kesällä 2019 toteuttama Leader -kehityshanke, jota tuki Varsin Hyvä ry. Hankkeessa järjestettiin kesän ja alkusyksyn aikana 20 työpaja- ja tapahtumapäivää.

Työpajojen teemoina olivat minitaloasuminen ja -rakentaminen, luomupuutarha, puutarhan sadon käyttö ja säilöntä sekä yhteisöllinen elämä maaseudulla.

Hankkeen tavoitteena oli oppia yhdessä perinteisiä omavaraisen pientilallisen taitoja ja muodostaa työpajalaisista osaajien yhteisö, joka voisi halutessaan viedä eteenpäin unelmaa uudenlaisesta siirtolapuutarhasta maaseudulla.

Rakentamista harjoiteltiin käsityökaluja käyttäen. Opittiin rakennuksen suunnittelua, työkalujen käyttöä, perinteisiä ja terveitä rakennustyötapoja.


Tässä tehdään minitalon perustuksia!

Minitalorakentamisesta oli myös luennoimassa oman minitalonsa taivutustekniikalla rakentanut ja rakennusprojektinsa tarkasti vaihe vaiheelta dokumentoinut mielenkiintoinen esiintyjä:

Luomupuutarha-työpajoissa perehdyttiin viljelytaitoihin kuten kylvöjen oikean ajoitukseen, taimikasvatukseen, luonnonmukaiseen maanhoitoon ja sadonkorjuuseen. Puutarhatyöpajojen heikkous olivat niiden lyhyt kesto ja harvalukuisuus: viljelytaitojen oppimisen kannalta tärkeä käytännön tekeminen jäi aiheiden esittelyn ja luentomuotoisen läpikäymisen jälkeen vähäiseksi (ja itse viljelmät hankkeen talkootyövoiman ylläpidettäviksi).

Säilöntä ja puutarhan sadon sekä villin luonnon tarjoamien antimien käyttäminen oli keskeinen osa hanketta. Työpajoissa opittiin erityisesti maitohapposäilönnän menetelmiä, valmistettiin herkullisia hapansäilykkeitä. Hapatustyöpajat olivat todella pidettyjä!

Katovuosiin varauduttiin oppimalla myös pettuleivän ja muiden hätämuonien valmistamista.

Tässä irrotetaan pettuliinoja kaadetusta puusta:

Hankkeen taustalla oli tahto elvyttää yhteisvaraista, naapureihin tukeutuvaa kestävää elämäntapaa maaseudulla. Hankkeen yksi osa-alue keskittyikin parhaisiin yhteisökäytäntöihin. Osallistujat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja käytännön maaseutuyhteisöllisyyteen Livonsaaren yhteisökylässä*. Unelmointi ja koko hanke huipentui Tulevaisuus-seminaariin, jossa käytiin läpi niin tärkeitä käytännön taitoja kuin toimivan yhteisön edellytyksiäkin, sekä ideoitiin tulevaa. Seminaarin vetäjänä toimi Kai Vaara.

Hankkeen myötä yhdistyksen piiriin muodostui talkootyöläisistä ja työpajojen osanottajista innokas aktiivisten toimijoiden joukko sekä paljon uusia ajatuksia ja konkreettisia suunnitelmia. Siirtolapuutarha-aluetta ei muodostunut, mutta yhdistyksen vasta vuokraamalle maa-alueelle on muuttanut kaksi minitaloa asukkaineen.


.

* Livonsaaren yhteisökylä on Suomen merkittävin maaseudun uudelleenasuttamisen ja yhdessäluodun kestävän elämäntavan kokeilualue. Yhteisökylä on ekorakentamisen, paikallistalouden ja yhteisöllisen päätöksenteon edelläkävijäyhteisö, jossa on raadettu ja rakastettu jo vuodesta 2005 https://yhteisokyla.net/

Saariston Savotan koulutus-, kurssi- ja työpajatapahtumat Facebookissa:

https://www.facebook.com/Kyl%C3%A4kurssit-256218444891347/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *