Livonsaaren yhteisökylä ja Kyläkurssit

Livonsaarella toimii omaehtoisuuteen ja yhteisöllisyyteen perustuvia, vaihtoehtoisella tavalla organisoituneita rakenteita, jotka edistävät paikallista ruoantuotantoa ja huoltovarmuutta, ihmisten hyvinvointia ja toimeentuloa sekä luonnon monimuotoisuutta. Saarella on perinteisesti totuttu tekemään itse ja yhdessä se mitä tarvitaan. Vuonna 2005 perustettu Livonsaaren yhteisökylä on luonut alueelle uudentyyppisiä rakenteita ja kestävää maaseutukulttuuria. Se on myös toiminut nykyaikaisen yhteisöllisen kyläelämän koekenttänä vaikeuksineen ja voittoineen. Yhteisökyläläisten yhteisomistuksessa ja hallinnassa on lähes 100 hehtaaria kestävästi hoidettua ja suojeltua metsää sekä luomuviljelyssä olevaa peltoa. Kylän itsetekemisen ja -organisoitumisen ilmapiiri on alusta ekologisen paikallistalouden rakentamiselle. Tekemisessä on vaalittu saaristoalueen omaa kulttuuriperintöä, sekä sovellettu uudenlaisia kestävän elämän keinoja. Kylän sisällä ja ympärillä toimii erilaisia yrityksiä, osuuskuntia ja yhdistyksiä, jotka vastaavat eri toimintojen ja palveluiden ylläpidosta, mm. paikallisesta ruoantuotannosta. Yhteisökylä on olemassaolollaan parantanut koko lähiseudun palveluita, työllisyyttä, huoltovarmuutta ja ympäristön tilaa. Yhteisön piirissä ja sen ympärillä syntyneistä ja kasvaneista rakenteista esimerkkeinä ovat kumppanuusmaatalousviljely, monipuolisten maataloustuotteiden jatkojalostus ja säilöntä naapurustotalkoilla, sekä paikallisia tuotteita myyvä ja päivittäin palveleva osuusliike, Livonsaaren Osuuskauppa.

Saariston Savotta ry:n jäsenet ovat olleet aktiivisessa roolissa paikallisten toimintojen rakentamisessa; myös itse yhdistyksen juuret ovat yhteisökylässä ja sen naapurustossa. Yhdistyksen kaikille avoin toiminta on kuitenkin suunnattu paitsi koko lähiseudun saaristoaluetta palvelemaan, myös kestävän elämän ja tulevaisuuden jakamiseen paikallisympäristöämme laajemmalle. Kyläkurssit ovat keino levittää kokemusperäistä, toimivaksi todettua tietoa ja taitoa eteenpäin. Kursseilla osaamistaan jakavat kylän tekijät ja ammattilaiset. Kurssitapahtumien ja ympäristön myötä pääsee myös tutustumaan lähietäisyydeltä yhteisölliseen kyläelämään. Kyläkurssit tulevat toimimaan kiinteästi yhteisökylän keskeisellä ja näkyvällä paikalla: Saariston Savotta on vuokrannut tukikohdakseen ja kurssitoiminnan kehittämiseen yhteisökylän alkuperäisen sydämen, nyt heikkokuntoisen Alitalon ympäristöineen.

Kokemus omaehtoisesta, luonnon ja ihmisten hyvinvointiin tähtäävästä elämästä osoittaa, että todella tarvitsemme toisiamme selviytyäksemme ja elvyttääksemme yhteistä maailmaamme. Toimiva yhteisö tarvitsee vaihtuvia ihmisiä ja ajatuksia. Toimivan yhteisöllisyyden sekä perustarpeiden täyttämiseen vaadittavien taitojen on levittävä laajalle selviytymisen takaamiseksi. Selviytyminen tarkoittaa perustarpeiden rakentamista ja osaamista siten, että ne ovat turvatut myös taloudellisten ja yhteiskunnallisten kriisien kohdatessa, toivottavasti myös muuttuvissa ympäristöolosuhteissa. Lue lisää Livonsaaren yhteisökylästä ja Saariston Savotan järjestämistä tutustumispäivistä yhdistyksen sivuilta, ajankohdista löydät tietoa facebookista.