Menneet hankkeet

Vuoden 2019 Mökki+Puutarha = Totta? -hankkeen kuvaus:

Mökki + Puutarha= Totta? on Leader-kehityshanke, jota tukee Varsin Hyvä ry. Hankkeen toteuttaa livonsaarelainen Saariston Savotta ry.

Hankkeessa järjestetään 20 työpaja- ja tapahtumapäivää. Työpajoissa on  tavoitteena oppia yhdessä taitoja, joita tarvitaan “pientilan” perustamiseen ja omavaraistalouden aloittamiseen.  Työpajoissa rakennetaan käsityökaluin mökki, perustetaan ja viljellään kasvimaata sekä opitaan hyödyntämään sen ja villin luonnon antimia. Kesän ja tekemisen mittaan tekijöistä syntyy yhteisö, jolla on osaamisensa ja porukan tuella mahdollista perustaa siirtolapuutarha-tyyppistä vapaa-ajan asumisen koealuetta maaseudulle.

Hanke antaa osallistujilleen taitoja aloittaa ekologinen ja ravinteita kierrättävä puutarhaviljely. Kasvukauden aikana opitaan tavallisimpien vihannesten luonnonmukainen viljely rannikon savimaalla ja myös omien siementen talteenotto tulevia vuosia varten.

Hankkeen aikana rakennetaan pieni mökki, minitalo, joka on kuin siirtolapuutarhamökki maaseudulla. Rakentaminen toteutetaan resurssitehokkaasti käsityökaluin. Sen rakennettuaan osallistujilla on eväät aloittaa omannäköisen asumuksen suunnittelu ja realisoida unelma tulevaisuudessa.

Viljelyn ja rakentamisen lisäksi kolmantena painopistealueena hankkeessa on ruoka, itse-kerätty, kokattu ja säilötty. Kauden aikana opitaan hyödyntämään villit vihannekset sekä kasvimaan sato. Ne kerätään ja kokataan luovasti sekä opitaan säilönnän taidot.

Prosessin aikana unelmoidaan ohjatusti maalle muutosta ja muodostetaan yhteisön samanhenkisistä ihmisistä. Yhteisen oppimisen kautta maalla-asumisen perusasiat, kuten toisiin tukeutuminen ja luonnon huomioon ottaminen tulevat tutuiksi.

Työpajojen aikana tullaan tutuiksi ihmisten, paikan ja taitojen kanssa ja ollaan valmiita haaveilemaan uuden pientilallisten siirtolapuutarhan luomisesta maaseudulle.

Varsin Hyvän Leader-rahoitusosuus hankkeesta on 70 prosenttia. Hanke totetuttaa Varsin Hyvän tavoitteita, muun muassa ”Kulttuurista ja ympäristöstä vetoa ja voimaa”
ja ”Ekologisuus etusijalla”, -painopistealueita.

Vuoden 2018 KYLÄKURSSIT-hankkeen kuvaus:

Kyläkurssit-kokonaisuus on Leader-koulutushanke, jota tukee Varsin Hyvä ry. Kyläkurssien järjestäjä on livonsaarelainen pieni aktiivinen yhdistys, Saariston Savotta.

Hankkeessa järjestetään seitsemän käytännönläheistä kurssia Livonsaarella heinäkuusta lokakuulle 2018.

Kurssiaiheita yhdistää luonnon resurssien luova, ekologinen ja innovatiivinen käyttö. Kursseilta voi saada eväitä aiemmin hyödyntämättömien materiaalien käyttöön ja esimerkiksi maatilojen sivuelinkeinoksi. Hankkeen kohderyhmää ovat työikäiset.

Kursseilla tutustutaan muun muassa ruokahyönteisten kasvatukseen kotioloissa. Raatokurssilla opitaan hyödyntämään yliajettujen eläinten lihaa, nahkaa ja rasvaa. Sieniviljelykurssilla opitaan sekä sienten sisä- että ulkokasvatusta. Luonnon antimia jalostetaan käyttöön omenamehukurssilla sekä villiyrtteihin keskittyvällä kurssilla. Hyötykasvi hamppua käytetään rakennusmateriaalina hamppukurssilla. Villakurssilla opetellaan lampaanvillan monipuolista hyödyntämistä kotitalouksissa.

Kurssiviikonloput ovat yhteisöllisiä ja voimaannuttavia. Kursseilla keskitytään käytännön oppimiseen.

Varsin Hyvän Leader-rahoitusosuus hankkeesta on 80 prosenttia. Hanke totetuttaa Varsin Hyvän tavoitteita, muun muassa Ekologisuus etusijalla ja Kehittyvä paikallistalous luo uusia työpaikkoja -painopistealueita.

Hanke tuottaa kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta. Kurssikokonaisuus tähtää maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseen, maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseen (mm. sieniviljely ja pienimuotoinen hyönteiskasvatus), uuden yrittäjyyden mahdollistamiseen ja biotalouden edistämiseen (esimerkiksi hamppurakentaminen).

Kurssitoiminnalla lisäämme osaamista, välitämme tietoa ja mahdollistamme yhteistyötä.

Olemassa olevien resurssien tehokas ja monipuolinen käyttö (esim. tuotannon sivuvirtojen käyttö hyönteiskasvatukseen, lampaanvillan tai omenan monipuolinen käyttö) auttavat osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta.

Hyönteisten käyttäminen ravinnoksi vähentää hiilijalanjälkeä, samoin metsien monipuolinen käyttö esimerkiksi sienten kasvatukseen.

Hankkeessa edistetään Varsin Hyvän strategiaa kouluttamalla ihmisiä. Hanke edistää ja tukee ympäristöystävällisiä, energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja. Lisäksi se tukee luovan ilmapiirin ja innovaatioiden syntymistä, edistää kaikenlaista kierrätystä ja uusiokäyttöä, lisää ympäristökasvatusta ja metsien moninaiskäyttöä ja toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita maaseudun kehittämisessä.