Mikä on Kyläkurssit?

Kyläkurssit ovat Saariston Savotta ry:n järjestämiä koulutus- ja tiedonjakotapahtumia, jotka kehittävät saaristoalueen maaseutukulttuuria ja edistävät kestävää elämää. Viime vuosina kursseilla on mm. valmistettu ruokokattoja, luomuelintarvikkeita, aurinkosähköjärjestelmiä, linnunpönttöjä, taottu romumetallista käyttötyökaluja, opittu paikallisten villiyrttien ja muiden keruutuotteiden käyttöä ja luonnontuntemusta. Osa kursseista on järjestetty hankkeiden piirissä (Kyläkurssit 2018, Mökki+Puutarha=Totta? 2019).

Toiminnan pohjana on kestävän paikallistalouden rakentaminen ja yhdessä jakaminen. Tarvetta käytännön taitojen omaksumiselle on niin maalla kuin kaupungissakin: meillä on kiire elämämme rakentamiselle siten että se pysyy yhteisen maapallomme kantokyvyn rajoissa. Omavaraistaitojen vahvistaminen ja alkutuotannon leviäminen pienempiin paikallisyksiköihin edistää paitsi kestävää paikallistaloutta ja perustarpeiden turvaamista, myös maaseudun asukkaiden tunnetta omien elinehtojen hallinnasta. Yhteistyön ja yhteisöllisyyden avulla kaikkien ei tarvitse osata ja tehdä kaikkea, vaan voimme jakaa mielekästä ja kestävää elämää ja hyvinvointia. Siirtyminen nykyistä selvästi matalampaan elintasoon (ja teknologiaan) sekä modernien rahtijärjestelmien hyytyminen on edessämme joka tapauksessa.

Kaupungeissa elää sukupolvi, joille kestävän elämän taidot eivät ole siirtyneet, mutta kiinnostusta mm. omatarveviljelyyn vuokrapalstoilla, pihoilla ja parvekkeilla olisi, jopa intoa maallemuuttoon ja nykypäivän maaseutuelinkeinojen harjoitteluun ja kehittämiseen. Uusmaalaistujat ja urbaaniviljelijät hyötyvät suuresti maaseudun ja kaupunkien välisten tiedon siltojen rakentamisesta, ja kokeneiden ammattilaisten avulla yhdessä tekemisen ja pohdinnan kautta oppimisesta. Kursseilla uudelleenpunotaan katkennutta taitoketjua.