Kyläkurssit-hanke

KYLÄKURSSIT-HANKE

Kyläkurssit-kokonaisuus on Leader-koulutushanke, jota tukee Varsin Hyvä ry. Kyläkurssien järjestäjä on livonsaarelainen pieni aktiivinen yhdistys, Saariston Savotta.

Hankkeessa järjestetään seitsemän käytännönläheistä kurssia Livonsaarella heinäkuusta lokakuulle 2018.

Kurssiaiheita yhdistää luonnon resurssien luova, ekologinen ja innovatiivinen käyttö. Kursseilta voi saada eväitä aiemmin hyödyntämättömien materiaalien käyttöön ja esimerkiksi maatilojen sivuelinkeinoksi. Hankkeen kohderyhmää ovat työikäiset.

Kursseilla tutustutaan muun muassa ruokahyönteisten kasvatukseen kotioloissa. Raatokurssilla opitaan hyödyntämään yliajettujen eläinten lihaa, nahkaa ja rasvaa. Sieniviljelykurssilla opitaan sekä sienten sisä- että ulkokasvatusta. Luonnon antimia jalostetaan käyttöön omenamehukurssilla sekä villiyrtteihin keskittyvällä kurssilla. Hyötykasvi hamppua käytetään rakennusmateriaalina hamppukurssilla. Villakurssilla opetellaan lampaanvillan monipuolista hyödyntämistä kotitalouksissa.

Kurssiviikonloput ovat yhteisöllisiä ja voimaannuttavia. Kursseilla keskitytään käytännön oppimiseen.

Varsin Hyvän Leader-rahoitusosuus hankkeesta on 80 prosenttia. Hanke totetuttaa Varsin Hyvän tavoitteita, muun muassa Ekologisuus etusijalla ja Kehittyvä paikallistalous luo uusia työpaikkoja -painopistealueita.

Hanke tuottaa kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta. Kurssikokonaisuus tähtää maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseen, maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseen (mm. sieniviljely ja pienimuotoinen hyönteiskasvatus), uuden yrittäjyyden mahdollistamiseen ja biotalouden edistämiseen (esimerkiksi hamppurakentaminen).

Kurssitoiminnalla lisäämme osaamista, välitämme tietoa ja mahdollistamme yhteistyötä.

Olemassa olevien resurssien tehokas ja monipuolinen käyttö (esim. tuotannon sivuvirtojen käyttö hyönteiskasvatukseen, lampaanvillan tai omenan monipuolinen käyttö) auttavat osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta.

Hyönteisten käyttäminen ravinnoksi vähentää hiilijalanjälkeä, samoin metsien monipuolinen käyttö esimerkiksi sienten kasvatukseen.

Hankkeessa edistetään Varsin Hyvän strategiaa kouluttamalla ihmisiä. Hanke edistää ja tukee ympäristöystävällisiä, energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja. Lisäksi se tukee luovan ilmapiirin ja innovaatioiden syntymistä, edistää kaikenlaista kierrätystä ja uusiokäyttöä, lisää ympäristökasvatusta ja metsien moninaiskäyttöä ja toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita maaseudun kehittämisessä.